Cost of Vietnam visa on arrival consists of two kinds: Service fee and Stamping fee, detailed below

Để được cấp Visa Việt Nam tại sân bay, quý khách cần chi trả 2 loại phí bao gồm Phí dịch vụ và Phí dán tem Visa. Chi tiết được trình bày theo bảng dưới đây.

01. SERVICE FEE

Service fee is paid online to Vietnam-visa.com in order to get the Visa approval letter. This fee would vary depending upon your Visa type, number of applicants and processing time.

Loại phí này được thanh toán khi quý khách nộp đơn xin visa qua GS Tourist để được cấp Công văn chấp thuận visa. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào loại visa quý khách muốn xin cấp, số lượng người đơn xin visa và thời gian xử lý visa.

02. STAMPING FEE

Stamping fee is paid in cash to Immigration Officer at Vietnam International Airport to get visa stamped. The rate is publicly announced in Government website and you will receive a red bill for the payment.

Loại phí này cần được đóng trực tiếp, bằng tiền mặt cho nhân viên Hải Quan tại sân bay Việt Nam để được dán tem visa lên hộ chiếu gốc. Chi phí dán tem được công bố minh bạch trên website.

 

TO GET FULL VIETNAMESE VISA FEE FOR YOUR NATIONALITY, CLICK BUTTON BELOW

Để có đầy đủ thông tin về phí visa đối với quốc tịch của bạn, vui lòng click

learn more